Anonymní DNA test otcovství

4 500 

Tento test slouží k ověření biologického přínuzenství s další osobou. Před provedením samotné analýzy se klient musí rozhodnout, pro jaký účel chce test podstoupit. Při anonymním DNA testu otcovství není zkoumána identita žadatele ani identita zkoumaných vzorků. Z tohoto důvodu nemají výsledky anonymních testů právní hodnotu pro případné soudní projednávání. Pro tento případ je třeba použít tzv. znalecký test otcovství, jehož výsledky jsou opatřeny znaleckým posudkem. Odběr je pak nutné provést v přítomnosti soudního znalce, který ověří totožnost testovaných osob.

Popis

Balíček obsahuje vyšetření (16 STR polymorfních markerů), pro absolvování vyšetření je třeba podepsat informovaný souhlas.


Vyšetřovaný materiál: bukální stěr
Výsledek obdržíte do: týden