Skupina Vaše laboratoře

Skupina společností nabízejících služby laboratorní medicíny.
Špičkový laboratorní servis je v našem podání založen na včasném zpracování biologických materiálů a dobré komunikaci se spolupracujícími lékaři.

Věříme, že Vám budeme dobrými a profesionálními partnery v oblasti laboratorní medicíny.

Vaše laboratoře s.r.o.

Společnost Vaše laboratoře s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení, které provozuje moderní diagnostické laboratoře a poskytuje spolupracujícím lékařům široké spektrum laboratorní služeb.

Současné spektrum prováděných laboratorních vyšetření zahrnuje klinickou biochemii, hematologii, imunoanalýzu, mikrobiologii, molekulární biologii, cytogenetiku, patologii, průtokovou cytometrii, alergologii a imunologii. Z tohoto výčtu je patrné, že naše společnost je velmi komplexním laboratorním celkem, poskytujícím služby lékařům téměř všech odborností. Naše spektrum vyšetření zahrnuje také některé testy, které neprovádí žádná jiná laboratoř v rámci zlínského regionu.

Jsme prvním pracovištěm ve Zlínském kraji, které provádí vyšetření z oblasti molekulární biologie pomocí metod PCR, Real Time PCR a NGS. Jsme také první a jedinou laboratoří v kraji, která provádí cytogenetické analýzy pro účely genetiky a prenatální diagnostiky.

Nabízíme také stanovení v oblasti průtokové cytometrie se zaměřením na oblast diagnostiky hematoonkologických onemocnění a vyšetření v oblasti imunologie. Naše společnost věnuje velkou pozornost zvyšování kvality.

MZ-BIOCHEM, s.r.o.

Biochemická a hematologická laboratoř MZ-BIOCHEM, s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení, které patří do skupiny Vaše laboratoře. MZ-BIOCHEM, s.r.o. poskytuje spolupracujícím lékařům a dalším zdravotnickým zařízením spektrum vyšetření z oblasti klinické biochemie, imunochemie a hematologie.

Naše společnost věnuje velkou pozornost zvyšování kvality. Systém managementu kvality celé společnosti odpovídá požadavkům mezinárodní normy ČSN EN ISO 15189:2013.

Poskytujeme služby praktickým lékařům pro dospělé, praktickým lékařům pro děti a dorost, ambulantním specialistům, samoplátcům a veterinárním zařízením ze široké spádové oblasti Uherskohradišťska a Uherskobrodska. Poskytujeme služby také lůžkovým oddělením Městské nemocnice s poliklinikou Uherský Brod. Provádíme biochemická, imunochemická a hematologická vyšetření ze vzorků krve, séra, plasmy a moči.

V naší laboratoři jsou využívány moderní analytické postupy založené na kolorimetrii, turbidimetrii, elektrochemiluminiscenci, průtokové cytometrii a dalších technikách, které umožňují velmi senzitivní a rychlé stanovení nejrůznějších analytů z oblastí klinické biochemie, diagnostiky štítné žlázy, tumor markerů a také z oblasti klinické hematologie.

Lab Med spol. s.r.o.

Jsme privátní zdravotnická laboratoř, která více než 20 let poskytuje své služby lékařům i přímo pacientům. Našim cílem je dlouhodobé poskytování špičkové laboratorní medicíny. 

Laboratoř poskytuje široké spektrum laboratorních vyšetření z oblasti klinické biochemie, hematologie, imunochemie a sérologie.

Pro řízení laboratorního provozu využíváme moderní informační systém, který zabezpečuje i bezpečné elektronické odesílání výsledků lékařům.

Laboratoř je vybavena nejmodernější technikou a pracovní postupy a pravidla jsou nastaveny v souladu s požadavky mezinárodní normy ČSN EN ISO 15189:2013. Laboratoř včetně našeho odběrového místa prochází pravidelnými audity ze strany akreditačního orgánu Českého institutu pro akreditaci (ČIA).

Máme vlastní svozovou službu, kterou zajišťujeme transport vzorků, distribuci veškerého odběrového materiálu a rozvoz vzorků k dalšímu zpracování u analýz, které nevyšetřujeme.

MEDEOR Laboratoře s.r.o.

MEDEOR laboratoře s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení patřící do skupiny laboratoří Vaše laboratoře.

Poskytujeme vyšetření z oblasti klinické biochemie, hematologie a imunochemie pro praktické lékaře, praktické lékaře pro děti a dorost, ambulantní specialisty, veterináře a samoplátce z blízkého i vzdálenějšího okolí.

Naše analytické postupy umožňují výsledky požadovaných vyšetření dodat ještě tentýž den. Také provádíme vyšetření na STATIM; tato se účtují stejně jako běžná rutina. V odběrových místnostech naší laboratoře odebíráme krev ze žíly a k některým vyšetřením i z prstu.

Doprava do laboratoře je pohodlná, protože před budovou je parkoviště a celý objekt je bezbariérový.

MEDEOR laboratoře s.r.o. je evidována v Registru klinických laboratoří a splnila podmínky pro obdržení Osvědčení o splnění podmínek Auditu II pro odbornosti 801 a 818 podle normy EN ISO 15189:2012.

Klinická biochemie Svitavy s.r.o.

Laboratoř Klinická biochemie Svitavy s.r.o. se podílí se na diagnostice a monitorování léčby nemocných ordinované praktickými lékaři, specialisty nebo nemocničními lékaři. Laboratoř sídlí ve Svitavách. Vybavení oddělení odpovídá současným požadavkům, které jsou kladeny na laboratorní medicínu.

Laboratoř se zabývá biochemickým a hematologickým vyšetřením biologických materiálů humánního i animálního původu. Jedná se o základní a specializovaná biochemická a hematologická vyšetření. Laboratoř dále zajišťuje odběry biologického materiálu a v případě potřeby poskytuje konzultační služby.

Laboratoř zajišťuje provoz s přesně definovaným spektrem akutních, rutinních a specializovaných vyšetření. Společnost Klinická biochemie Svitavy s.r.o. patří do skupiny laboratoří společnosti Vaše laboratoře. Společnosti skupiny si zakládá na individuálním přístupu ke každému klientovi a její prioritou je jeho maximální spokojenost.

Laboratoř se průběžně připravuje na audity podle normy ISO 15189:2013 a plní požadavky s nimi spojené. Pracoviště splňuje základní technické a personální požadavky. Aktuálně tato laboratoř úspěšně absolvovala Dozorový audit B.

Skupina medicínských laboratoří, poskytující široké spektrum zdravotní péče v oblasti laboratorní medicíny.

Spektrum prováděných laboratorních vyšetření zahrnuje klinickou biochemii, hematologii, imunoanalýzu, mikrobiologii, molekulární biologii,
cytogenetiku, patologii, průtokovou cytometrii, alergologii a imunologii.