CMV IgG, IgM

820 

Lidský cytomegalovirus, označovaný jako CMV, patří do skupiny herpetických virů. Infekce probíhá obvykle bez příznaků, nebo s mírným průběhem jako syndrom infekční mononukleózy. 

Daleko vážnější průběh má infekce u oslabených jedinců.

Po prodělání infekce získá většina jedinců protilátky proti viru. Celosvětově je infikováno více než 90 % dospělé populace.

Kategorie:

Popis

CMV je však také prokázaný teratogen (tzn. může způsobit vrozené vývojové vady), který významně ovlivňuje vývoj plodu neimunních matek. Jedná se o tzv. vrozené infekční onemocnění. Riziko postižení plodu při infekci v I. trimestru je až 40%, ve II. – III. trimestru pouze 2%, proto není nutné dále kontrolovat.

 

Jak se CMV šíří?

Bránou vstupu je respirační trakt. Potom dochází k pomnožení viru a následnému rozsevu viru krví. Virus přetrvává v buňkách slinných žláz, ledvinách a v leukocytech. Infikovaný jedinec vylučuje viry slinami, močí, spermatem, poševním sekretem a mateřským mlékem.

 

Jaké jsou příznaky CMV infekce plodu?

U 20 % dětí narozených s infekcí CMV se objeví příznaky v prvních letech života. Mezi ně může patřit: předčasný porod, nízká porodní hmotnost, hluchota, slepota, mentální retardace, zpomalení růstu, prodloužená novorozenecká žloutenka, poškození jater nebo sleziny, poškození mozku a zubní defekty.

 

Jak se mohu chránit?

  • vyhnout se těsnému kontaktu s malými dětmi a s lidmi vykazující příznaky onemocnění
  • nesdílet s jinými lidmi jídlo ani nápoje
  • oddělit zubní kartáčky od ostatních členů domácnosti
  • dodržovat hygienu rukou

Když plánuji těhotenství…..

  • v případě plánování rodičovství vyšetřit před otěhotněním CMV, ale event.
    i toxoplasmosu, herpes virus, parvovirus, zarděnky, syfilis.

 

Jak si mohu nechat CMV vyšetřit?

Výběr testu se liší podle situace.

Serologický průkaz (ze vzorku krve) slouží k průkazu protilátek:

IgG protilátky jsou ukazatelem proběhlé infekce (anamnestické protilátky), které přetrvávají celoživotně, tj. pokud budoucí matka infekci prodělala, ochrání tyto protilátky budoucí plod před infekcí.

IgM a IgA protilátky jsou důležité u akutních infekcí. Vhodné: vyšetřit v I. trimestru, co nejdříve po otěhotnění

 

Přímý průkaz:

Metodou PCR, v případě pozitivity IgA, IgM (akutní infekce u matky),
která je vhodná právě pro průkaz vrozené infekce.