Metabolismus tuků

180 

Jako krevní tuky se označují lipidy přítomné v krevním oběhu, které jsou ve vodě nerozpustné a v krvi kolují vázané na proteiny ve formě lipoproteinů. Nejvýznamnějšími krevními lipidy jsou cholesterol a triacylglyceroly. 

Popis

Balíček obsahuje vyšetření (cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triacylglyceroly)

Cholesterol tvoří lipoproteiny HDL (vysokodenzitní lipoprotein) často nazývaný „dobrý“ cholesterol a LDL (nízkodenzitní lipoprotein) často nazývaný „špatný“ cholesterol. Zvýšená hladina LDL cholesterolu totiž způsobuje usazování nadbytečného cholesterolu v cévních stěnách, kde tvoří sklerotické pláty. Tím cévy ztrácejí pružnost a zužuje se prostor pro průtok krve. HDL cholesterol má naopak ochrannou funkci, neboť krev zbavuje nadbytečného cholesterolu (odvádí ho zpět do jater, kde je metabolizován). Zvýšená hladina cholesterolu je významným rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění. Sledování hladiny triacylglycerolů je velmi důležité u diabetiků, kde by tato hladina měla být pravidelně kontrolována, poněvadž v případě nedostatečné kompenzace diabetu koncentrace triacylglycerolů významně stoupá.

Podmínky odběru: nalačno
Vyšetřovaný materiál: krev
Výsledek obdržíte do: 24 hodin