Preeklampsie

2 000 

Preeklampsie je závažné multisystémové onemocnění, vyskytující se u 3–5 % těhotenství. Celosvětově je jednou z hlavních příčin mateřské a perinatální morbidity a mortality.

Popis

Balíček obsahuje vyšetření (PlGF, sFLTP)

Bylo prokázáno, že v patogenezi preeklampsie hrají důležitou roli angiogenní faktory sFlt-1 a PlGF, jejichž koncentrace v mateřském séru se mění ještě před nástupem onemocnění, a mohou tak sloužit jako nástroj pro predikci a pomoc při diagnostice preeklampsie. Měření poměru Elecsys sFlt-1/PlGF je od 24. týdne těhotenství spolehlivým nástrojem  identifikace pacientek s vysokým rizikem rozvoje preeklampsie, vyžadující důkladnější sledování. Zároveň je bezpečným ukazatelem pro pacientky, u kterých můžeme s jistotou prokázat, že se u nich onemocnění nebudev následujících 7 dnech rozvíjet. Časný nástup preeklampsie lze efektivně předvídat na základě prvotrimestrálních screeningových modelů zahrnujících PlGF.


Vyšetřovaný materiál: krev
Výsledek obdržíte do: 24 hodin