Průkaz gravidity (HCG + ß)

209 

hCG je glykoprotein o relativní molekulové hmotnosti cca 40 kDa. Spolu s hypofyzárními gonadotropiny -lutropinem (LH), folitropinem (FSH) a thyreotropinem (TSH) patří ke skupině glykoproteinových hormonů.

Popis

Jsou tvořeny dvěma nekovalentně spojenými podjednotkami α a β, přičemž α-podjednotky všech glykoproteinových hormonů jsou identické. Biologickou specifitu těchto hormonů určují β-podjednotky, které se navzájem více či méně liší, i když vykazují značnou míru homologie (např. u β-hCG a β-LH se sekvence aminokyselin liší pouze z 18%). Na rozdíl od ostatních glykoproteinových hormonů vznikajících v adenohypofýze tvoří se hCG v trofoblastických buňkách placenty v průběhu těhotenství a v některých nádorech.

V krvi i v moči se nachází jak intaktní molekula hCG, tak volné α- i β-podjednotky a štěpné produkty β-podjednotky: free-β a β-core. Biologicky aktivní je pouze kompletní, intaktní molekula hCG. Pro nádorovou dg. se jeví specifičtější stanovování β-podjednotky. Jeho hladina exponenciálně vzrůstá do 8. týdne těhotenství, mezi 8. a 12. týdnem se příliš nemění, poté klesá do 18. týdne a zůstává stabilní až do porodu. V 1.trimestru hCG udržuje corpus luteum a podporuje funkci progesteronu a estrogenu. Ve 2.trimestru může být stimulujícím faktorem pro syntézu testosteronu v gonádách plodu mužského pohlaví a působí na kůru fetálních nadledvin.