Riziko aterosklerózy

2 200 

Apolipoprotein E je cholesterol transportující protein, který tvoří důležitou součást VLDL, HDL a chylomikronů, a slouží jako ligand pro vazbu na buněčné receptory zejména v játrech a mozkové tkáni. Je jednoznačně prokázaný jeho vztah k hladinám cholesterolu.

Popis

Balíček obsahuje vyšetření (ApoE), pro absolvování vyšetření je třeba podepsat informovaný souhlas.


Vyšetřovaný materiál: krev
Výsledek obdržíte do: týden