Screening drog v moči (dárkový voucher)

216 

Využijte tuto nabídku v případě, že chcete vyšetření darovat ve formě dárkového voucheru, kde je dále nutné vyplnit doplňující informace.

Vyšetření užívání drog nebo také „screening drog” představuje detekci přítomnosti povolených i nepovolených návykových látek v moči. V naší laboratoři stanovujeme široké spektrum látek. Většina z nich nebo jejich metabolitů je detekovatelná v moči již několik hodin po požití po dobu 2 – 3 dnů. Výjimku tvoří benzodiazepiny a kanabinoidy, které jsou detekovatelné po delší dobu, u pravidelných uživatelů až po několik týdnů. Největším problémem u tohoto screeningu je získání validního vzorku moči, takového, který by nebyl ovlivněn manipulací. Doporučujeme tedy kontrolu při odběru vzorku i po celou dobu do dodání do laboratoře.

Obrázek voucheru

Popis

Balíček obsahuje vyšetření (amfetamin, barbituráty, benzodiazepiny, kokain, extáze, metamfetamin, opiáty, metahon, fencyklidin, tricyklická antidepresiva, kanabinoidy)


Vyšetřovaný materiál: moč
Reakční doba (dodání výsledku): 24 hodin