Stanovení autoprotilátek

179 1 240 

Upozornění: Níže uvedená vyšetření nezahrnují jednorázový poplatek zahrnující odběrový materiál, samotný odběr + administrativu spojenou s evidencí vyšetření. Tento bude přiúčtován ve finální rekapitulaci Vaší objednávky.
429 
357 
555 
434 
418 
209 
1 240 
264 
179 
302 
209 

Popis