Toxoplasmoza

820 

Toxoplasma Gondii je parazit se složitým vývojovým cyklem a řadou morfologicky odlišných stádií. Infekčním stadiem je odolná oocysta, která se vytváří pouze ve střevě nakažené kočky (popř. jiné kočkovité šelmy) a je vylučována trusem.

Popis

Balíček obsahuje vyšetření (Toxoplasmóza IgG, toxoplasmóza IgM)

Člověk se může nakazit třemi způsoby: pozření oocysty vyloučené kočky, pozřením nedostatečně tepelně upraveného masa jiných mezihostitelů, které obsahuje vývojová stadia parazita a transplacentárně při primoinfekci matky během gravidity. V první řadě, po akutní nákaze, která je většinou mírná nebo u zdravých jedinců dokonce asymptomatická, následuje latentní nákaza, která obvykle přetrvává po zbytek života. Vzhledem k tomu, že parazit může proniknout placentou, může vést primární nákaza matky toxoplasmou během těhotenství k závažnému poškození plodu.


Vyšetřovaný materiál: krev
Výsledek obdržíte do: 24 hodin