Trombofilní mutace

1 200 

Trombofilie je stav charakterizovaný zvýšenou tendencí vytvářet krevní sraženiny (tromby) díky narušené funkci v systému krevní srážlivosti (koagulace). Vrozené poruchy jednoho, či více koagulačních faktorů, mohou za určitých podmínek způsobovat nebezpečné komplikace, např. hlubokou žilní trombózu dolních končetin, či plicní embolii.

Popis

Balíček obsahuje vyšetření (FV Leiden, Protrombin), pro absolvování vyšetření je třeba podepsat informovaný souhlas.

Rizikovým obdobím může být u žen v reprodukčním věku těhotenství, nebo užívání hormonální antikoncepce. Tzv. kombinované antikoncepční preparáty obsahují nízké dávky estrogenů a progestinů. Tyto látky při vrozené (skryté) formě trombofile zvyšují riziko závažných trombo-embolických komplikací – krevních vměstků – ve velkých cévách. Nejčastějšími příčinami vrozené formy trombofilie jsou mutace v genech pro Faktor V Leiden a Faktor II Protrombin. Četnost těchto trombofilních mutací v české populaci je poměrně vysoká a jednu z těchto mutací má přibližně 8 % obyvatel. Pokud mutace není odhalena, může být zdraví ženy vážně ohroženo, a to nejen v souvislosti s nasazením antikoncepce, ale také s těhotenstvím. Přenašečství těchto mutací se tedy může projevit tvorbou krevních sraženin v situaci, kterou je právě období užívání hormonální kontracepce. Riziko trombo-embolických komplikací zvyšuje také kouření.


Vyšetřovaný materiál: krev
Výsledek obdržíte do: týden