Základní prevence

376 

Tento balíček obsahuje soubor základních laboratorních vyšetření, která by Vám měla zhodnotit Váš zdravotní stav. Obsahuje vyšetření odrážející stav funkce ledvin, jater, krvetvorby, homeostázy a lipidového metabolismu. Tato vyšetření je možné doplnit v případě patologických výsledků po dohodě s personálem laboratoře o další již cílená vyšetření odpovídající zjištěnému stavu.

Popis

Balíček obsahuje vyšetření (Na, K, Cl, glukóza, urea, kreatinin, bilirubin celkový, bilirubin přímý, ALT, GGT, ALP, AMS, cholesterol, albumin, krevní obraz s diferenciálem)

Podmínky odběru: nalačno
Vyšetřovaný materiál: krev
Výsledek obdržíte do: 24 hodin