Moč sbíraná

15 23 

Upozornění: Níže uvedená vyšetření nezahrnují jednorázový poplatek zahrnující odběrový materiál, samotný odběr + administrativu spojenou s evidencí vyšetření. Tento bude přiúčtován ve finální rekapitulaci Vaší objednávky.
21 
23 
15 
17 
20 
20 
18 
17 
22 
23 

Popis