Moč sbíraná

17 25 

Upozornění: Níže uvedená vyšetření nezahrnují jednorázový poplatek zahrnující odběrový materiál, samotný odběr + administrativu spojenou s evidencí vyšetření. Tento bude přiúčtován ve finální rekapitulaci Vaší objednávky.
23 
25 
17 
19 
22 
22 
20 
19 
24 
25 

Popis